Calculul Instalatiilor electrice de JT

Calculul instalatiilor electrice de joasa tensiune (JT), este o etapa obligatorie in proiectarea unei instalatii electrice.
Dimensionarea instalatiei electrice a unui consumator, se refera la dimensionarea sectiunii conductoarelor de alimentare precum si alegerea echipamentului de protectie a receptoarelor. 

În dimensionarea conductoarelor parcurse de curent apar doua elemente care conditioneaza sectiunea lor:

- încalzirea prin efect termic al curentului electric
- caderea (pierderea) de tensiune datorita rezistentelor elementelor de circuitul prin care circula curentul electric.

În instalatiile interioare unde de regula distantele sunt mici, se determina sectiunea la încalzire si se verifica la pierderea de tensiune, calculul tinand seama si de natura receptoarelor alimentate (forta, lumina, de curenti slabi).

Sectiunile conductoarelor electrice se dimensioneaza pentru a satisface conditia de stabilitate termica la încalzirea în regim permanent sau intermitent, în functie de regimul de lucru al receptoarelor alimentate. Sectiunile determinate vor fi verificate la conditiile de pierdere de tensiune.

În cazul instalatiilor de forta, coloanele si circuitele vor fi verificate si la conditiile de încalzire în regim de scurta durata la pornire.

Calculul curentului pentru coloane electrice si circuite

1.Circuite monofazate pentru iluminat

Curentul nominal se determina cu relatia: In = Pi/U*cosφ
 
Pi este puterea instalata a receptoarelor de lumina. Aceasta nu poate depasi 1.5kW, iar pe circuit pot fi conectate cel mult 12-15 corpuri de iluminat. La lampile cu incandescenta puterea instalata este identica cu puterea activa absorbita de acestea, iar cosφ = 1

La lampile cu descarcare puterea instalata este formata din: Pi = Pn + Pnb
Pn - puterea nominala a lampii;
Pnb - puterea nominala a balastului corespunzator
cosφ = 0,95 pentru lampi fluorescente sau lampi cu descarcare

2. Circuite monofazate de forță. Aceste circuite sunt folosite pentru alimentarea unor receptoare de forta monofazate fie direct, fie printr-un racord flexibil de la o priza.

Curentul nominal este: In = Pi/η*U*cosφ

Pi - puterea instalata (puterea receptorului de forta).
cos - factorul de putere al acestuia. 
η - randamentul receptorului.

 3. Circuite monofazate de prize (utilizare generală)

Normativul I-7 stabileste urmatoarele conditii pentru aceste circuite:
- pe un circuit se prevede maximum 8 prize simple sau duble
- puterea instalata pe un circuit de priză se considera Pi = 2 kW.

Curentul nominal se determiná cu relatia: In = Pi/U*cosφ, unde cosφ =0,8.

 4. Circuite trifazate pentru receptoare de forță

Astfel de circuite asigura alimentarea, de regula a unui singur receptor de forta, dar in conditii speciale, pe astfel de circuite, se pot alimenta mai multe receptoare trifazate, de putere mica, cu aceeasi utilizare si în numar limitat.

Curentul nominal se determină cu relatia: In =Pi/η*1.73*U*cosφ

Pi este puterea instalata a receptorului de forta.
U reprezinta tensiunea de alimentare a receptorului
cosφ si η sunt factorul de putere si randamentul receptorului în regim normal de functionare.

 5. Coloane monofazate pentru tablourile generale de alimentare

Acestea sunt utilizate pentru alimentarea tablourilor electrice de mica putere, cum ar fi cele din cladirile de locuit, cladirile administratice etc. Curentul nominal se determiná pe baza puterii instalate Pi a tabloului. Aceasta rezulta din însumarea puterilor instalate ale circuitelor electrice alimentate din tablou.
Pentru coloanele magistrale, coloanele firidelor de alimentare din cladirile de locuit sau coloanele tablourilor generale, avem formula:

In = cs*Pi/1.73*U*cosφ, unde: cs este coeficientul de simultaneitate al receptoarelor alimentate de coloana